Úvodná stránka » Adresár » Špeciálne mimovládne organizácie

Vytlačiť stránku | Späť

Športová žurnalistika
Sport Journalism

Klub športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov
Sport Journalist Association of Slovakia
Ilkovičova 34
842 28 Bratislava 4
Slovakia
telefón / phone:
fax:
e-mail:
internet:
prezident / president:
generálny sekretár / secretary general:
členovia / members:
na Slovensku od / in Slovakia since:
+421 - 2 - 602 69 316
+421 - 2 - 602 69 370
sport@sportpress.sk

Tomáš Grosmann
Zuzana Wisterová
190
1993