English (United Kingdom)Français (France)
Home Slovensko

Základné informácie o Slovensku

Oficiálny názov: Slovenská republika
Dátum vzniku republiky: 1.1.1993
Štátne symboly: štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať, hymna
Štátne zriadenie: republika
Politický systém: parlamentná demokracia
Ústavný systém: ústavná a zákonodarná moc (NR SR), výkonná moc (prezident SR a vláda SR), súdna moc (ústavný súd a súdy)
Územnosprávne členenie: 8 krajov (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický), 79 okresov
Štátny jazyk: slovenský
Hlavné mesto: Bratislava (428 672 obyvateľov)
Susedia: Česká republika, Poľská republika, Ukrajina, Maďarská republika, Rakúsko
Rozloha: 49 035 km2
Počet obyvateľov: 5 379 455 (z toho 51,4 % žien)
Hustota obyvateľstva: 109/km2
Národnostné zloženie obyvateľstva: národnosť slovenská (85,8 %), maďarská (9,7 %), rómska (1,7 %), česká (0,8 %), rusínska, ukrajinská, ruská, nemecká, poľská a iné (2 %)


Aktualizácia dát: 20.11.2019