Slovenský národný aeroklub Generála M. R. Štefánika
Slovak National Aeroclub of General Stefanik
Aéroclub national slovaque de Général M. R. Štefánik


Pri Rajčianke 49
010 01 Žilina
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
kluby / clubs:
športovci / athletes / athlètes:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

+421 – 41 - 723 2204
+421 – 41 - 723 2204
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.sna.sk
Ján Mikuš
Pavol Kavka
31
794
1927