Slovenská federácia ultraľahkého lietania
Slovak Microlight Aviation Federation
Féderation slovaque d
’aviation ultra légère

Letisko Boľkovce 227
984 01 Lučenec
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
kluby / clubs:
športovci / athletes / athlètes:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

 

 

+421  905 60 27 06

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.sful.sk
Marián Sluk

12
145
1998