Slovenský zväz moderného päťboja
Slovak Modern Pentathlon Association
Association slovaque de pentathlon moderne

Junácka 6
83280 Bratislava
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
kluby / clubs:
športovci / athletes / athlètes:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

+421 905 650 170

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.pentathlon.sk
Dušan Poláček, ml.
Dušan Poláček, st.
11
204
1952