Slovenská motocyklová federácia
Slovak Motorcycling Federation
F
édération slovaque de motocyclisme

Šporovcov 340
01701 Považská Bystrica
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
kluby / clubs:
športovci / athletes / athlètes:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

+421 42 426 0332, 0903/695835, 0918/627665

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.smf.sk
Ing. Peter Lazar
Tatiana Kašlíková
74
879
1904