Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov
Slovenska
Section of Blind and Weak Sight Sportsmen
of Slovakia
Section des athlètes aveugles et à la vue faible
de la
slovaque

Cementárenská 16
974 01 Banská Bystrica
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
kluby / clubs:
športovci / athletes / athlètes:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

 

+421 907 884 546

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.sazps.sk
Pavol Valent

16
404
1960