Slovenská baseballová federácia
Slovak Baseball Federation
Fédération slovaque de baseball

Junácka 6
83280 Bratislava
Slovakia

elefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
kluby / clubs:
športovci / athletes / athlètes:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

+421 915 754 777

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.baseballslovakia.com
Dušan Noga
František  Bunta
18
1014
1991