Slovenský bežecký spolok - Únia behov do vrchu
Slovak Runners Club - Mountain Running Union
Club slovaque de course – Union de courses en montagne

Junácka 6
83280 Bratislava
Slovakia

elefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
kluby / clubs:
športovci / athletes / athlètes:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

+421 0910 483 898

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.sbs.szm.sk
Jozef Baráth
Stanislav Moravčík
209
5319
1987