Slovenská gymnastická federácia
Slovak Gymnastics Association
Association slovque de gymnastique

Junácka 6
83280 Bratislava
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
kluby / clubs:
športovci / athletes / athlètes:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

+421 905 811 053

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.sgf.sk
Ján Novák
Monika Šišková
34
3233
1918