Slovenský zväz judo
Slovak Judo Federation
Fédération slovaque de judo

Junácka 6
83280 Bratislava
Slovakia

Korešpondenčná adresa:
Trnavská cesta 39
831 04 Bratislava 3

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
kluby / clubs:
športovci / athletes / athlètes:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

+421 910 729 433

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.judo.sk
Ján Krišanda
Peter Pisoň
55
2198
1954