Slovenský kolkársky zväz
Slovak Bowling Classic Association
Association slovaque de quilles

Štúrova 1158/22
921 01 Piešťany

Korešpondenčná adresa:
Sekretariát SKoZ
Eva Ondrejkovičová
Nový Rad 278
930 36 Horná Potôň

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
kluby / clubs:
športovci / athletes / athlètes:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

+421 905 762 340

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.kolky.sk
Štefan Kočan
Eva Ondrejkovičová
116
1830
1937