Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva
Slovak Society of Sport Medicine
Société slovaque de médecine sportive

Nábr. L. Svobodu 9
81469 Bratislava
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
členovia /members / members:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

+421 - 2 - 5441 4472
+421 - 2 - 5441 4472
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dušan Hamar