Slovenská spoločnosť olympijských a športových
zberateľov
Slovak Society of Olympic and Sport Symbolics
Association slovaque de symbolique olympique
et sportive

Devínska cesta 92
841 04 Bratislava
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
členovia /members / members:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

+ 421 902 901030
+ 421 2 20292260
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.ssosz.sk
Branislav Delej

25
2009