Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky
Slovak Sport for all Association
Association slovaque de sport pour tous

Junácka 6
83280 Bratislava
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
 členovia /members / members:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

 

 

 

 

 

 

 

 

+421  911 244 266

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.aspv.sk  
Ján Holko
t.č. neobsadené
6
1990