Asociácia telovýchovných jednôt a klubov Slovenskej
republiky
Association of Sports Clubs of Slovak Republic
Association de clubs sportifs de la République slovaque

Junácka 6
83280 Bratislava
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
kluby / clubs / clubs:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Pavol Jurčík
Ľubomír Dobrík
3692
1990