Slovenská asociácia športu na školách
Slovak Schoolsport Association
Association slovaque de sport aux écoles

ŠH Mladosť, Trnavská 39
83104 Bratislava
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
generálny sekretár / secretary general / secrétaire général:
kluby / clubs / clubs:
športovci / athletes / athlètes:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

+421 - 2 - 4445 3482, 44643642
+421 - 2 - 4445 3482, 44643642
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.sass.sk
Marian Majzlík
Andrea Ristová
2227
266 927
1991