Špeciálne olympiády Slovensko
Special Olympics Slovakia
Mouvement slovaque des jeux olympiques spéciaux

Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
prezident / president / président:
národná riaditeľka / secretary general / secrétaire général:
kluby / clubs / clubs:
športovci / athletes / athlètes:
na Slovensku od / in Slovakia since/ en Slovaquie à partir de:

+421 (0)917 176 673

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
http://specialolympics.sk/
Zuzana Rehák Štefečeková
Mgr. Eva Gažová