Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa Nitra
Faculty of Education, Konštantín Filozof University Nitra
Faculté d
éducation de ľUniversité Constantin le
philosophe de Nitra

Drážovská 4
949 74 Nitra
Slovakia

telefón / phone / teléphone:
fax / télécopieur:
e-mail:
internet / internet / pages web:
dekan /dean /doyen:

+421 - 37 - 6408 218
+421 - 37 - 6408 261
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.pf.ukf.sk
Eva Szórádová